Trailer con grúa para carga, transporte y descarga de mercancias